Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: NIFU

Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIFU har statistikkansvaret for FoU-statistikk i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU har også ansvar for å sammenstille dataene til total FoU-statistikk for Norge. NIFU utgir også FoU-statistikk for de nordiske land, og produserer statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum.

NIFU

Nettside:http://www.nifu.no
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder