Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: Siteringsindeks innenfor medisin og helsefag

Siteringsindeks innenfor medisin og helsefag beregnet av NIFU på grunnlag av data fra Web of Science.
ID:53
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2020-02-17
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i