Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Patentsøknader

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser andelen bedrifter innenfor helsenæringen som søkte om patent og annen beskyttelse av immaterielle rettigheter i 2015.