Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Menon: Patentsoknader

Datagrunnlaget for figuren bygger på en undersøkelse gjennomført i av Menon Economics i 2016 i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten Verdiskaping i helsenæringen. I alt 11 431 private aktører inngår.
ID:62
Leverandør:Menon Economics
Sist oppdatert:2017-12-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i