Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftsmargin

Beskrivelse: Figuren viser driftsmargin i privat helsenæring etter hovedgrupper av bedrifter sammenlignet med norsk økonomi totalt (uten olje og gass).