Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftsmargin

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser driftsmargin i privat helsenæring etter hovedgrupper av bedrifter sammenlignet med norsk økonomi totalt (uten olje og gass).