Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Menon: Driftsmargin

Datagrunnlaget for figuren bygger på en undersøkelse gjennomført i av Menon Economics i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten Helsenæringens verdi 2018.
ID:58
Leverandør:Menon Economics
Sist oppdatert:2018-05-31
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i