Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Brukermedvirkning i Forskningsrådets forskerprosjekt

Beskrivelse: Brukermedvirkning fordelt på søknader og innvilgede søknader til forskerprosjekt i programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL. Tallene er her vist som prosent av henholdsvis søknader og innvilgede søknader. Alle søknader til de tre programmene blir vurdert av ekspertpaneler i henhold til graden av brukermedvirkning, der A = meget god, B = akseptabel og C = svak.I 2017 ble ingen prosjekt med karakteren C innvilget.

Bruk slideren under figuren for å endre årgang.