Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Brukermedvirkning i forskerprosjekt

Brukermedvirkning i forskningsrådets forskerprosjekt
ID:77
Leverandør:Menon Economics
Sist oppdatert:2018-12-10
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i