Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Inntekter i helseindustrien - eksport og hjemmemarked.

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren inntekter i helseindustrien.