Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Omsetning i helseindustrien i Norge og utlandet.

Datagrunnlaget for figuren bygger på en undersøkelse gjennomført i av Menon Economics i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten Helsenæringens verdi 2018.
ID:72
Leverandør:Menon Economics
Sist oppdatert:2018-06-12
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i