Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Eksportinntekter i helseindustrien

Beskrivelse: Figuren viser norske eksportinntekter i 2017 fordelt på de fem bransjene i helseindustrien.