Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Eksportinntekter i helseindustrien

Datagrunnlaget for figuren bygger på en undersøkelse gjennomført av Menon Economics i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten Helsenæringens verdi 2018.
ID:70
Leverandør:Menon Economics
Sist oppdatert:2018-09-18
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i