Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

AMFF ble opprettet av legeforeningens sentralstyre i 2007. Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser, og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitet ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene. Det innebærer blant annet å stimulere allmennleger til å delta i forskning og til å drive forskning med utgangspunkt i egen praksis, og bidra til at prioriterte allmennmedisinske forskningsområder identifiseres og forskes på. Fondet støtter ph.d.-prosjekter og tildeler stipender til spesialister i allmennmedisin og leger i slik spesialistutdanning. For kontaktinformasjon se: https://www.legeforeningen.no/om-oss/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/kontakt-oss/

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Nettside:https://www.legeforeningen.no/amff
E-post:-
Telefon:-