Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam tildeler midler til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Stiftelsen Dam er en av Norges største og alle stiftelsens inntekter skal tilfalle frivillige helse -og rehabiliteringsorganisasjoner.

Stiftelsen Dam

Nettside:https://dam.no/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt