Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Vitenskapelige publikasjoner – forfatterandeler

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antall vitenskapelige publikasjoner innenfor medisin og helsefag etter forfatterandeler.
Datagrunnlaget er uttrekk fra CRIStin avgrenset til medisinske fag for UH- og instituttsektor. For helseforetakene og andre enheter i helsesektoren er alle publikasjoner med.

Publikasjoner som har forfattere fra flere institusjoner er her fordelt på forfatterandeler. Eksempelvis vil en artikkel med fire forfattere fra fire ulike institusjoner telle med 1/4 for hver av institusjonene. Beregningen av forfatterandeler tar for øyeblikket ikke hensyn til utenlandske medforfattere. Det vil bli endret i løpet av kort tid.
Benytt filterboks Figur for å se totalt antall artikler.

Figuren viser de 10 insitusjonene som har flest publikasjoner, mens øvrige institusjoner er samlet under Andre.
Benytt filterboks Institusjon for å se statistikk for andre institusjoner eller sammenligne institusjoner.

Benytt filterboks Fagfelt for å se antall publikasjoner på utvalgte fagfelt.
Benytt filterboks Nivå for å se fordeling på nivå 1 og 2 i publiseringsindikatoren.