Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Innovasjon i helseindustrien

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser andelen bedrifter som har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet 2015-2017 og som har virket forbedrende på egen konkurranseevne, samt andelen av virksomhetenes inntekter i 2017 som stammer fra nye eller forbedrede produkter eller tjenester.