Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Verdiskaping

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser verdiskaping (omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester) i privat helsenæring etter hovedgrupper av bedrifter.