Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Innovasjon Norge – virkemidler

Beskrivelse: Figuren viser finansiering av helse- og omsorgsrelatert innovasjonsaktivitet fra Innovasjon Norge fordelt på kategorier av virkemidler.

Benytt filterboksene under figuren for å få mer detaljert statistikk om fordeling på virkemidler og næringsgrupper.