Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet ‒ sektor

Beskrivelse: Figuren viser Forskningsrådets bevilgninger fordelt på sektorene hvor forskingen utføres.

Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori, som også viser forskning innen andre fagdisipliner, som er relevant for helse og omsorg. Hvis ingen valg gjøres, viser figuren statistikk for temaet Helse og omsorg.