Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Egenutført FoU – næringslivet

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser kostnader til egenutført FoU-aktivitet gruppert på de to næringene Farmasøytisk industri og Medisinske og tanntekniske instrumenter. Datagrunnlag er SSBs undersøkelse av FoU i næringslivet.

Egenutført FoU (intern FoU) er FoU utført av foretaket med eget personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.