Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Europeiske patenter med norsk søker

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Her vises europeiske patenter med norsk søker som senere er validert i Norge innen teknikkfeltene medisinsk teknikk og legemidler.