Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Innovasjon Norge – næringsgrupper

Beskrivelse: Finansiering av helse- og omsorgsrelatert innovasjonsaktivitet fra Innovasjon Norge fordelt på næringsgrupper.

Figuren viser samlede tildelinger til de fem største næringene, samt samlekategorien Andre som summerer øvrige næringer.
Benytt filterboksene under figuren for å få mer detaljert statistikk om fordeling på virkemidler og næringsgrupper.