Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet

Beskrivelse: Figuren viser finansieringen av helse- og omsorgsforskning i Forskningsrådet. Som utgangspunkt vises totalt bevilget beløp per år i perioden 2009 og framover. Velg ulike visninger av Forskningsrådets prosjektdata i filterboksen Figur. Bruk filterboks Årstall for å avgrense perioden.

Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori, som også viser forskning innen andre fagfelt, som er relevant for helse og omsorg. Hvis ingen valg gjøres, viser figuren statistikk for temaet Helse og omsorg.