Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet ‒ helseforetak

Beskrivelse: Figuren viser Forskningsrådets bevilgninger til helseforetakene ‒ fordelt regionalt og på hvert enkelt helseforetak..

Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori, som også viser forskning innen andre fagdisipliner, som er relevant for helse og omsorg. Hvis ingen valg gjøres, viser figuren statistikk for temaet Helse og omsorg.