Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet ‒ helseregion og fylke

Beskrivelse: Figuren viser fordelingen av Forskningsrådets bevilgninger på helseregioner og fylker.

Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori, som også viser forskning innen andre fagdisipliner, som er relevant for helse og omsorg. Hvis ingen valg gjøres, viser figuren statistikk for temaet Helse og omsorg.