Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet ‒ aktiviteter

Beskrivelse: Figuren viser finansieringen av helse- og omsorgsforskning innenfor de ulike aktivitetene i Forskningsrådet. Som utgangspunkt vises de 12 største aktivitetene i perioden 2009 og framover. Bruk filterboks Årstall for å avgrense perioden. Du kan også vise statistikk for hver enkelt aktivitet ved hjelp av filterboksen Aktiviteter.

Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori, som også viser forskning innen andre fagfelt, som er relevant for helse og omsorg. Hvis ingen valg gjøres, viser figuren statistikk for temaet Helse og omsorg.