Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet ‒ fylke

Beskrivelse: Figuren viser hvordan Forskningsrådets bevilgninger fordeler seg på fylker.

Som utgangspunkt vises de 7 største fylkene totalt i perioden, men du kan velge å se hvert enkelt fylke i filterboksen under. Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori, som også viser forskning innen andre fagdisipliner, som er relevant for helse og omsorg. Hvis ingen valg gjøres, viser figuren statistikk for temaet Helse og omsorg.