Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Internasjonalt samarbeid

Beskrivelse: Figuren viser fordeling for medforfatternes landtilhørighet for vitenskapelige artikler innenfor medisin og helsefag der det har vært minst en norsk forfatter.
Datagrunnlaget er uttrekk fra CRIStin avgrenset til medisinske fag for UH- og instituttsektor. For helseforetakene og andre enheter i helsesektoren er alle publikasjoner med.

De 20 landene med mest samarbeid med Norge vises i figuren.
Benytt filterboksen Land for å vise statistikk for andre land.