Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: MENON: Verdiskaping i helsenæringen

Datagrunnlaget for figuren bygger på en undersøkelse gjennomført i av Menon Economics i 2016 i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten Verdiskaping i helsenæringen. I alt 11 431 private aktører inngår.
ID:50
Leverandør:Menon Economics
Sist oppdatert:2016-05-13
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp