Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og formidle kunnskap for å bidra til god folkehelse, gode helse- og omsorgstjenester og rettsikkerhet.

Folkehelseinstituttet

Nettside:http://www.fhi.no
E-post:post@fhi.no
Telefon:21 07 70 00